Ηλεκτρομηχανολογικά

Ενδεικτικά κάποια από τα έργα μας :

 

 • Εγκατάσταση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
  στην Καρδία Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Υδραυλικών με Συλλέκτες Αυτονομίας
  και Πολυστρωματική Σωλήνα Uponor στην Καρδίας Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
  στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης
 • Αυτοματισμός Ηλιακής Υποβοήθησης Θέρμανσης σε Λεβητοστάσιο
  στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Επιλεκτικών Ηλιακών Συλλεκτών
  στο Πανόρμα Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη & Κατασκευή Η/Μ
  (Υδραυλικά, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Αυτοματισμοί)
  στην Καρδία Θεσσαλονίκης
 • Ολοκλήρωση Η/Μ
  (Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Αυτοματισμοί)
  στο Πανόρμα Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Λεβητοστασίου Ενδοδαπέδιας Θέρμαμσης
  με Αυτοματισμούς
  στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη & Κατασκευή Η/Μ
  (Υδραυλικά, Θέρμανση, Ηλεκτρολογικά, Αυτοματισμοί)
  σε Συγκρότημα Κατοικιών στην Θέρμη Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Πυρόσβεσης & Εξαερισμού στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού στην Καρδία Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη & Κατασκευής Η/Μ
  (Υδραυλικά, Θέρμανση, Ηλεκτρολογικά, Αυτοματισμοί)
  σε συγκρότημα κατοικιών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
 • Τοποθέτηση Μορφόπλακας για την Εγκατάσταση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης
 • Κατασκευή Κεντρικών Γραμμών Φυσικού Αερίου
  στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης
 • Συλλέκτης Ελέγχου Κυκλωμάτων Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
 • Ατομικός Λέβητας Θέρμανσης Φυσικού Αερίου σε Κατοικία
  στην Θεσσαλονίκη
 • Ατομικός Λέβητας Θέρμανσης Φυσικού Αερίου σε Κατοικία    
  στην Θεσσαλονίκη
 • Κατασκευή Γραμμών παροχής Φυσικού Αερίου από Κυτία G4
  στην Θεσσαλονίκη 
 • Συλλέκτης Ελέγχου Υδροληψίας με Πολυστρωματικό Σωλήνα Uponor
  σε Κατοικία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
 • Παράδειγμα Μελέτης Ηλεκτρολογικών - Κάτοψη
 • Παράδειγμα Μελέτης Υδραυλικών - Κάτοψη
 • Παράδειγμα Μελέτης Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Κατοικίας
  με Πολυστρωματικό Σωλήνα Uponor