Μεταλλικές Κατασκευές

Ενδεικτικά κάποια από τα έργα μας :

 

 • Ανακατασκευή Βιομηχανικής Αποθήκης στον Νομό Σερρών
 • Ανακατασκευή Βιομηχανικής Αποθήκης στον Νομό Σερρών
 • Ανακατασκευή Βιομηχανικής Αποθήκης στον Νομό Σερρών
 • Κατασκευή Επαγγελματικού Μεταλλικού Κτηρίου
 • Κατασκευή Μεταλλικού Κτηρίου Κατοικίας
 • Κατασκευή Επαγγελματικού Μεταλλικού Κτηρίου
 • Κατασκευή Μεταλλικού Κτηρίου Ιερού Ναού
 • Κατασκευή Μεταλλικού Κτηρίου Ιερού Ναού
 • Κατασκευή Μεταλλικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
 • Κατασκευή Μεταλλικής Εξωτερικής Σκάλας
 • Επέκταση Κατοικίας με Μεταλλικό Σκελετό
 •       Κατασκευή Βιομηχανικού Μεταλλικού Κτηρίου
 •       Λεπτομέρεια Κατασκευής Επαγγελματικού Μεταλλικού Κτηρίου
 •       Λεπτομέρεια Κατασκευής Επαγγελματικού Μεταλλικού Κτηρίου