Νοεμβρίου 26, 2019

Εισάγεται το μέτρο της προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων για αδειοδότηση ή και για τους όρους σύνδεσης για διάφορες κατηγορίες ΑΠΕ.

Πληροφορίες
Νοεμβρίου 25, 2019

Σε εφαρμογή του ν. 4513/2018 αλλά και στην βάση μεταγενέστερων ειδικότερων ρυθμίσεων έχουν παρασχεθεί στις Ε.Κοιν. με δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επιπλέον κίνητρα και πλεονεκτήματα έναντι ιδιωτών.

Πληροφορίες
Νοεμβρίου 25, 2019

ΣΠΕΦ: Να καταργηθεί άμεσα η προτεραιότητα που έχουν οι Ενεργειακές Κοινότητες στην έκδοση Όρων Σύνδεσης από τους Δαχειριστές.

Πληροφορίες
Σεπτεμβρίου 20, 2018

Η Biostruction Energy Engineering συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο CirClE 2018 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας» στο Μ.Α.Ι.Χ, παρουσία και του Δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα, στα χανιά της Κρήτης

Πληροφορίες
Back to top