Η Εταιρεία Nettenergy

H Nettenergy είναι μία Ολλανδική εταιρεία εταιρία μελετών, σχεδιασμού και κατασκευής πρωτοποριακών μηχανολογικών εφαρμογών στους τομείς της εξοικονόμησης και διαχείρισης φυσικών πόρων.

Ο ιδρυτής της και η επιστημονική ομάδα του, έχουν πολυετή εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης φυσικών πόρων (πετρελαϊκές εταιρείες κ.λ.π.), όπως επίσης και στην έρευνα και κατασκευή πρωτοποριακών μηχανολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πρακτικές για την παραγωγή χρήσιμων υλικών και χημικών στοιχείων.

Η Nettenergy έχει στο βιογραφικό της μία σειρά από διακρίσεις (Ολλανδικές και Ευρωπαϊκές) τις οποίες έχει κατακτήσει ως αποτέλεσμα της σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής πρωτοποριακών και λειτουργικών μηχανημάτων που δίνουν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις σε ένα πολύ ευρύ φάσμα αγροτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρία έχει στη δραστηριότητα της το σχεδιασμό και τη κατασκευή του mobile pyrolysis plant. Το MBP επεξεργάζεται ξυλώδη τα οποία μπορούν να προέρχονται από μία πολύ μεγάλο εύρος αρχικής ύλης, και παράγει :


⚫Έλαιο
⚫Αέριο
⚫Wood vinegar
⚫Bio char


σε συγκεκριμένες ποσοστώσεις. Τα παραπάνω υλικά έχουν πολλές εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή, επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, παραγωγή ενέργειας, και στη παραγωγική βιομηχανία.

Η εταιρία Βιοκατασκευές μετά από μακρόχρονη έρευνα συμφώνησε με τη Nettenergy τη συνεργασία για το MBP (mobile Pyrolysis Plant) στη γεωγραφική περιοχή της δραστηριότητας μας.

 

 

NETENERGY NETENERGY
Back to top