Μελέτες και Άδειες

Η εταιρία Βιοκατασκευές διαθέτει ένα διευρυμένο αριθμό εξειδικευμένων συνεργατών στους τομείς της μηχανικής, του περιβάλλοντος, και της οικονομίας με πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς ενασχόλησης τους.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε είναι πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες για πλήρη και άμεσα αποτελέσματα στην επικοινωνία, την έρευνα, τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε ανάγκης κατασκευών και λειτουργίας οικιακών, εμπορικών, τουριστικών, και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η συνεχής μας ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις (νομοθετικές και τεχνολογικές) μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε αξιόπιστες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις για κατασκευαστικές μελέτες και σχεδιασμούς όπως και για ένα μεγάλο εύρος νομοθετικών αδειοδοτικών αναγκών.

Οι μελέτες που μπορούμε να προσφέρουμε είναι :
⚫Οικιακές κατασκευές.
⚫Βιομηχανικές κατασκευές.
⚫Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας.
⚫Μελέτες παραγωγής και εκμετάλλευσης ενεργειακών πηγών.
⚫Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των κατηγοριών.
κ.α.

Οι νομοθετικές αδειοδοτήσεις που μπορούμε να προσφέρουμε είναι :
⚫Άδειες λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
⚫Άδειες λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων.
⚫Πολεοδομικές άδειες όλων των κατηγοριών.
κ.α.

Back to top