Προσομοίωση Κατασκευών

prosomiosi kataskeuon biomass

Σχηματική Προσομοίωση Έργου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

με Πρώτη Ύλη Αγροτικά & Κτηνοτροφικά Απόβλητα

τα οποία μετατρέπονται σε Αέριο Σύνθεσης (Syngas)

Σχεδιάγραμμα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

από Βιορευστά (Φυτικά Έλαια)

 

Back to top