Μαϊος 19, 2020

«Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Πληροφορίες
Νοεμβρίου 26, 2019

Εισάγεται το μέτρο της προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων για αδειοδότηση ή και για τους όρους σύνδεσης για διάφορες κατηγορίες ΑΠΕ.

Πληροφορίες
Νοεμβρίου 25, 2019

Σε εφαρμογή του ν. 4513/2018 αλλά και στην βάση μεταγενέστερων ειδικότερων ρυθμίσεων έχουν παρασχεθεί στις Ε.Κοιν. με δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επιπλέον κίνητρα και πλεονεκτήματα έναντι ιδιωτών.

Πληροφορίες
Νοεμβρίου 25, 2019

ΣΠΕΦ: Να καταργηθεί άμεσα η προτεραιότητα που έχουν οι Ενεργειακές Κοινότητες στην έκδοση Όρων Σύνδεσης από τους Δαχειριστές.

Πληροφορίες
Back to top