Προτεραιότητα των Ενεργειακών κοινοτήτων στον πεπερασμένο ηλεκτρικό χώρο των ελληνικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

Νοεμβρίου 25, 2019

Σε εφαρμογή του ν. 4513/2018 αλλά και στην βάση μεταγενέστερων ειδικότερων ρυθμίσεων έχουν παρασχεθεί στις Ε.Κοιν. με δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επιπλέον κίνητρα και πλεονεκτήματα έναντι ιδιωτών.

Σύμφωνα με ν. 4513/2018 οι ενεργειακές κοινότητες κατέχουν καθολική προτεραιότητα στην δέσμευση ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα έναντι των ιδιωτών.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. στους διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ  /  ΑΔΜΗΕ  για  χορήγηση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εξετάζονται αδιακρίτως κατά  προτεραιότητα  έναντι των λοιπών  αιτήσεων  ιδιωτών.Επειδή  μάλιστα  δεν υφίστανται κύκλοι υποβολήςστις αιτήσεις στους διαχειριστές, η προτεραιότητα των Ε.Κοιν. είναι καθολική και απόλυτη επί ενός δημοσίου αγαθού όπως ο ηλεκτρικός χώρος,όπου η διαθεσιμότητα του είναι τεχνικά πεπερασμένη.Το ύψος επίσηςτης Εγγυητικής Επιστολής που καταβάλλουν οι Ε.Κοιν. στους διαχειριστές για την κατοχύρωση των Όρων Σύνδεσης με το δίκτυο είναι μειωμένο κατά 50% σε σχέση με των ιδιωτών.

Επιπλέον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων ιδιωτών του ιδίου κύκλου υποβολής αιτήσεων που εφαρμόζει η ΡΑΕ.

Τέλος οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων ιδιωτών.

Back to top