Σεπτεμβρίου 15, 2015

Η Biostruction γίνεται μέλος στο ΕλληνοΣερβικό Επαγγελματικό Βιομηχανικό Εμπορικό & Τουριστικό Επιμελητήριο Ελλάδος με σκοπό να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρήσεις της φίλης χώρας.

Back to top