Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Biostruction (Energy Engineering) αποτελεί τη συνέχεια της πολυετούς ενασχόλησης των μετόχων και στελεχών της στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλο το φάσμα των Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, με εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας ως βασική ενασχόληση τη μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή και διασύνδεση έργων εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε οικιακές, βιομηχανικές στέγες, αγρούς όπως επίσης και σε κάθε πιθανό σημείο εφαρμογής. Επίσης ειδικευόμαστε σε υψηλών απαιτήσεων εγκαταστάσεις γεωθερμίας, ηλιοθερμικών συστημάτων, θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, βιολογικών καθαρισμών.

Οι λύσεις που παρέχουμε περιλαμβάνουν την τεχνική και οικονομική μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη αυτής, καθώς και τη διασφάλιση της σωστής συντήρησης και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Διαθέτοντας ένα δίκτυο συνεργατών, αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στενή παρακολούθηση όλης της πορείας υλοποίησης και λειτουργίας τους.

Οι συνεργασίες μας με τους γνωστότερους οίκους διεθνώς μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε συστήματα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα προϊόντα, δημιουργώντας έτσι την καλύτερη σχέση απόδοσης/τιμής.

Το άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας εγγυάται την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση για την κάλυψη των αναγκών σας. Η εμπειρία μας σε έργα όλων των τομέων ενασχόλησης μας, μας καθιστά μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στο χώρο των κατασκευών και της ενέργειας.